Η γοητεία δεν έχει ηλικία

Αυτοί οι μεγάλοι σε ηλικία άντρες αποδεικνύουν πως η γοητεία δεν έχει ηλικία.