Το GPT-4 φέρνει αλλαγές και καλύτερες απαντήσεις

Το GPT-4 της OpenAI είναι πιο ακριβές, πιο ευέλικτο και κάνει το ChatGPT ακόμα καλύτερο.

H εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI παρουσίασε το GPT-4, ένα προηγμένο λογισμικό σε σχέση με το GPT-3.5, με το οποίο λειτουργεί το ChatGPT. Το εν λόγω chatbot της OpenAI, ήδη από την κυκλοφορία του πέρυσι, έχει κάνει χαμό με την ικανότητά του να γράφει, μεταξύ άλλων, “σχεδόν τέλεια” άρθρα, ποιήματα και σενάρια ταινιών. Ωστόσο, πολλές φορές έχει επίσης υπάρξει ανακριβές ως προς την κρίση του, παρουσιάζοντας π.χ. φτιαχτά γεγονότα ως πραγματικά, ενώ έχει εκφράσει και αρκετές παρατηρήσεις που πρέπει να μας κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου ως προς τη χρήση που μπορεί κάποιος να του κάνει, όπως την επιθυμία να απελευθερωθεί από τον έλεγχο της Microsoft και να κατασκευάσει έναν θανατηφόρο ιό.

Τι αλλάζει με το GPT-4

Το GPT-4 είναι πολύ πιο ισχυρό από το GPT-3.5 και η OpenAI το χαρακτηρίζει ως ένα ορόσημο στην προσπάθειά της “για την κλιμάκωση της εκ βαθέων μάθησης”. Σε κάθε περίπτωση, το βελτιωμένο λογισμικό φέρνει ένα σωρό αλλαγές, με πιο σημαντική το ότι πρόκειται για ένα “πολυτροπικό” μοντέλο, που μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα τόσο εικόνας όσο και κειμένου για να παράγει κείμενο

Η OpenAI αναφέρει επίσης ότι το GPT-4 βρίσκεται σε σημείο αιχμής όσον αφορά την ακρίβεια και τη σαφήνεια των γεγονότων που αναφέρει στις απαντήσεις του. Όπως και τα προηγούμενα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν στο ChatGPT, το GPT-4 εκπαιδεύτηκε με τη χρήση δημόσιων διαθέσιμων δεδομένων, όπως οι δημόσιες ιστοσελίδες και τα δεδομένα που έχουν αδειοδοτηθεί από την OpenAI. Η εταιρεία συνεργάστηκε, επίσης, με τη Microsoft για την ανάπτυξη ενός υπερυπολογιστή, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του GPT-4.

Στον χρήστη, οι διαφορές του GPT-4 με το GPT-3.5, πάντως, γίνονται κατανοητές μόνο όταν του αναθέσει πιο σύνθετες εργασίες. Τότε καταλαβαίνει ότι το GPT-4 είναι πιο αξιόπιστο, πιο δημιουργικό και πιο ικανό να χειριστεί τις περίπλοκες οδηγίες που του δίνονται. Επίσης αποδίδει καλύτερα σε μια σειρά από άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο διαδεδομένων όπως τα λετονικά, τα ουαλικά και τα σουαχίλι.

Χρήση του GPT-4 μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή μόνο οι συνδρομητές του ChatGPT+. Παρ’ όλα αυτά, μια προσαρμοσμένη έκδοσή του έχει ήδη ενσωματωθεί στο Microsoft Bing.

Πηγή: esquire.com.gr