Το App του μήνα: Medical ID Records

Το χρήσιμο app για την υγεία σας

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ιατρικής αναφοράς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την υγεία σας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σοβαρές καταστάσεις. Μπορεί να σώσει τις ιατρικές σας καταστάσεις, τις αλλεργίες, τα φάρμακα, τις επαφές έκτακτης ανάγκης κ.λπ.
Είναι πολύ απλό. Το ανοίγετε, προσθέτετε τις πληροφορίες σας και τις εμφανίζετε στην αρχική σας οθόνη ως γραφικά στοιχεία και είστε έτοιμοι. Απλό, αποτελεσματικό και αρκετά χρήσιμο.
Ένα ψηφιακό ιατρικό ιστορικό είναι απαραίτητο. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ο απόλυτος έλεγχος των δεδομένων σας και η εφαρμογή Medical ID Records το κάνει αυτό για εσάς. ∆ιατίθενται επίσης γραφικά στοιχεία υψηλής προσαρμογής για την εμφάνιση πληροφοριών από το Ιατρικό αναγνωριστικό σας. Το iPhone/iPad σας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει στα widget να είναι προσβάσιμα από την οθόνη κλειδώματος.