Η Γη μπορεί να βρίσκεται σε ένα τεράστιο κοσμικό κενό

Αυτό θα έλυνε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της κοσμολογίας

Οι γαλαξίες δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι και τείνουν να συγκεντρώνονται σε μεγάλες συστάδες πάνω στον κοσμικό ιστό. Το αντίθετο αυτού είναι τα κοσμικά κενά, περιοχές του διαστήματος με σημαντικά χαμηλότερη πυκνότητα και σημαντικά λιγότερους γαλαξίες. Τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν πως ο δικός μας γαλαξίας, ο Milky Way, βρίσκεται στο άκρο ενός τέτοιου κενού, σε μία περιοχή του διαστήματος που είναι γνωστή ως Local Void.

Προηγούμενες μετρήσεις υπολόγισαν το μέγεθος αυτού του κενού στα 60 megaparsecs ή περίπου 200 εκατομμύρια έτη φωτός. Μάλιστα το Local Void μπορεί να βρίσκεται εντός ενός μεγαλύτερου κενού με μέγεθος 600 megaparsecs, γνωστό ως Local Hole.

Ένα κενό τέτοιου μεγέθους αποτελεί πρόβλημα στην κοσμολογία, επειδή σύμφωνα με το στάνταρ μοντέλο, η ύλη διανέμεται ομοιόμορφα στο σύμπαν και το μοντέλο δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα κενό τέτοιου μεγέθους.