Ανακαλύφθηκε μικρόβιο που εξηγεί την προέλευση των πολύπλοκων μορφών ζωής

Ένα περίεργο μικρόβιο που ανακαλύφθηκε στον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού ίσως βοηθήσει να

άρθρο