Οι αυστηροί κανόνες που ακολουθούν οι αθλήτριες της συγχρονισμένης κολύμβησης

Η συγχρονισμένη κολύμβηση έχει πολλά ονόματα: Μπαλέτο νερού, synchro ή καλλιτεχνική κολύμβηση. Ωστόσο, όπως και

άρθρο