Η Nestlé θα μειώσει κατά 33% τα πρωτογενή πλαστικά σε συσκευασίες

Η Nestlé υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Πλαστικών στοχεύοντας σε 100% ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες

άρθρο