Ελον Μασκ: Παρουσίασε εμφύτευμα εγκεφάλου για τον έλεγχο κινητών με την σκέψη

Το λειτουργικό πρωτότυπο ενός εμφυτεύματος του κρανίου που θα μπορεί να επικοινωνεί με

άρθρο