Εθελοντικός καθαρισμός αλιευτικού καταφύγιου Αγίου Νικολάου

Μία όμορφη πρωτοβουλία έλαβε χθες στο αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Νικολάου. Μερίδα εθελοντών σε

άρθρο