Υπό τον κίνδυνο της ολοκληρωτικής εξαφάνισης οι πολικές αρκούδες

Χωρίς τους τεράστιους όγκους πάγου , οι πολικές αρκούδες θα λιμοκτονήσουν. Αν εξακολουθήσουν

άρθρο