Σκάβοντας τα σπλάχνα της Γης για ένα καλύτερο μέλλον που θα το ζήσουν άλλοι

Στις φτωχότερες χώρες του κόσμου, οι οποίες ωστόσο έχουν πλούσιο ορυκτό πλούτο,είναι σύνηθες φαινόμενο

άρθρο

Πέθανε ένας από τους τελευταίους ελέφαντες με τεράστιους χαυλιόδοντες

Ένας από τους μεγαλύτερους ελέφαντες της Αφρικής, από τα σπάνια παχύδερμα οι χαυλιόδοντες των οποίων αγγίζουν

άρθρο