Αφιέρωμα υγεία και ευεξία μέσα από τα μάτια των ειδικών: Βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της φυσιοθεραπείας

Οι εξελίξεις στον τομέα της φυσιοθεραπείας είναι ραγδαίες και απαιτείται συνεχής εκπαίδευση σε καινούργια δεδομένα, θεραπευτικές τεχνικές και διαρκώς αναβαθμισμένο