Γονείς Μέσης Εκπαίδευσης: Ζητούν άμεσο τερματισμό της άνισης μεταχείρισης των μαθητών

Η ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Τον άμεσο τερματισμό της άνισης μεταχείρισης των μαθητών/τριών των Δημοσίων Σχολείων ζήτησαν η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων

Που βρίσκονται τα σχολεία σήμερα: Προβλήματα και λύσεις στα σχολεία της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου

Ζητήσαμε τις απόψεις των Προέδρων Γονέων στα σχολεία Προδημοτικής και Δημοτικής εκπαίδευσης της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου στον τομέα των ακαδημαϊκών