Μάριος Τόκας – Κυριάκος Χαραλαμπίδης: «Αμμόχωστος Βασιλεύουσα»

Η Δημοτική Χορωδία Δερύνειας θέλοντας να τιμήσει τον ποιητή της Αμμοχώστου Κυριάκο Χαραλαμπίδης

άρθρο