Η καταστροφή ενός βοσκού στην Εύβοια, σε ένα συνταρακτικό video

Ο βοσκός Γιάννης Τσιμπούκας, 36 ετών, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ολοσχερή καταστροφή,  μετά

άρθρο