«Ποιότητα ζωής»: Οι άνθρωποι ωθούνται μακριά από τις πόλεις

Αποκαλυπτική έρευνα. Η πανδημία του κορωνοϊού ωθεί τους ανθρώπους μακριά από τα αστικά κέντρα, όπως

άρθρο