Από τις μεγαλουπόλεις το ήμισυ της παγκόσμιας ανάπτυξης

Υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία 20 χρόνια Μια πρωτοφανής συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στις μεγαλουπόλεις, από την Κίνα μέχρι