Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την κλιματική αλλαγή κήρυξε η Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την κλιματική αλλαγή και δεσμεύτηκε

άρθρο