Η ακρόαση συνθέσεων του Μότσαρτ μειώνει τις κρίσεις σε επιληπτικούς ασθενείς

Η καθημερινή ακρόαση συνθέσεων του Μότσαρτ μπορεί να ληφθεί υπόψη ως συμπληρωματική θεραπευτική

άρθρο