Τρεις καλογήροι Κρητικοί και τρεις απ’τα Κοκκινοχώρια

Ένα από τα λιγότερο γνωστά, αλλά πραγματικά ξεχωριστά δημοτικά τραγούδια της Κύπρου είναι

άρθρο