Αμαζόνιος: από πνεύμονας της Γης έγινε ρυπαντής

Εκπέμπει περισσότερο CO2 από αυτό που απορροφά. Μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο βραζιλιάνικος

άρθρο