5 Χριστουγεννιάτικα Χωριά ανακοίνωσε το Υφ. Τουρισμού

Την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων Χωριών στις Κοινότητες Αγρού, Κυπερούντας, Πλατρών, Καλοπαναγιώτη και Κακοπετριάς προγραμματίζει

άρθρο