Μπλε φάλαινες εμφανίστηκαν μετά από απουσία 40 ετών

Tα μεγαλύτερα θηλαστικά του πλανήτη επέστρεψαν στα ανοικτά των ατλαντικών ακτών της Ισπανίας μετά από

άρθρο