Πώς μπορούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να τροφοδοτούν σπίτια με ηλεκτρική ενέργεια;

Η διάδοση της ηλεκτροκίνησης είναι δεδομένη και στα πλαίσια αυτής της εξέλιξης μελετώνται

άρθρο