Μια νέα, ελπιδοφόρα θεραπεία μπορεί να εξαφανίσει καρκινικούς όγκους στα τελικά στάδια

Η θεραπεία η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο, βασίζεται σε ένα κοκτέιλ φαρμάκων

άρθρο