Στη δικαιοσύνη εννέα γιατροί που ασκούσαν το επάγγελμα χωρίς πιστοποίηση ή έγκριση – Έρευνες για άλλες 50 περιπτώσεις

Κατά τη συνεδρίαση, διαπιστώθηκαν διάφορες ελλείψεις στη νομοθεσία, ενώ η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι περίπου 15 υποθέσεις βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης