Οικογενειακό Δίκαιο – Αλλάζει το όριο ηλικίας γάμου, αφαιρούνται αρμοδιότητες από την Εκκλησία στα διαζύγια

Τροποποιείται ο νόμος ώστε να εισάγεται το συναινετικό διαζύγιο με τις προϋποθέσεις ότι ο γάμος έχει διαρκέσει έξι μήνες και