Σοκαριστικές μαρτυρίες από γυναίκες στρατιώτες στη Βόρεια Κορέα

Βασανιστήρια πέρα από κάθε λογική Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα (HRNK), κατάφερε να

άρθρο