Τα άτομα με αναπηρίες ζουν ένα καθεστώς μόνιμης εξορίας σε μια χώρα που συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχουν

Ένα από τα πιο δύσκολα δεδομένα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποτέ πλήρως τη θέση ενός