Μάθαμε γιατί τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εμφανίζονται πριν από σεισμούς

Πιθανώς να χρησιμοποιηθούν για πρόβλεψη Εδώ και δεκαετίες οι σεισμολόγοι γνωρίζουν πως σύντομες,

άρθρο