Ιδιωτικό Φροντιστήριο κεφαλαίον: Η #1 επιλογή στην ενισχυτική διδασκαλία

Στο ιδιωτικό φροντιστήριο κεφαλαίον νοιάζονται για το παιδί σας και με υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και αξιοπιστία καταβάλουν όλες τους τις δυνάμεις για να οδηγήσουν τον μαθητή στην επιτυχία δίχως άγχος, αλλά με ευχάριστο και υγιή τρόπο! 

 Το ιδιωτικό φροντιστήριο κεφαλαίον βρίσκεται στον 2° χρόνο λειτουργίας του και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ενός εγκεκριμένου ιδιωτικού φροντιστηρίου.  Αποτελείται από δύο νέα κορίτσια με πολύ όρεξη, μεράκι και πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη για τον κάθε μαθητή χωριστά. 

Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από την Ραφαέλα Κεφάλα, η οποία είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστημών της Αγωγής- Δημοτικής  Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου ενώ μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές της στο ίδιο πανεπιστήμιο αποκτώντας τον Μεταπτυχιακό της τίτλο στο τμήμα των επιστημών της Αγωγής με κατεύθυνση την Παιδαγωγική της Φ.Α.  Υπήρξε researcher assistant του Πανεπιστημίου Κύπρου και ειδικεύτηκε σε εργαλεία που μετρούσαν την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση  των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. Η διαδικασία αυτή την ώθησε να θέλει να προσφέρει στο μέγιστο βαθμό, βοηθώντας και προσανατολίζοντας τους μαθητές προς την κατάκτηση της μάθησης. Η δεύτερη ιδιοκτήτρια είναι η Αναστασία Κεφάλα,  κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών με ειδίκευση στη Στατιστική και Πιθανότητες. Η Αναστασία θεωρεί πως τα Μαθηματικά είναι ένα μάθημα παρεξηγημένο που προκαλεί φόβο στους μαθητές και στόχος της είναι να βοηθήσει τα παιδιά να το αντιμετωπίσουν με πιο θετική διάθεση ώστε να το κατακτήσουν σαν εφόδιο κι όχι σαν εμπόδιο.

Στο παρόν στάδιο οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν μαθηματικά όλων των επιπέδων, αγγλικά όλων των επιπέδων και καθημερινή/ ενισχυτική διδασκαλία και διαφοροποιημένα μαθήματα για τους μαθητές του Δημοτικού. 

Όπως μας αναφέρουν οι ανάγκες για καθημερινό διάβασμα με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας αυξάνονται. Ο λόγος δεν οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες δεν εξασφαλίζουν επαρκή μαθησιακά αποτελέσματα αλλά γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μαθητής προς μαθητή διαφέρει, άρα, διαφέρει και το στυλ μάθησης.

Το ιδιωτικό φροντιστήριο κεφαλαίον δίνει σε μαθητές και γονείς την πραγματική διάσταση της εκπαίδευσης. Ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν τους μαθητές ως ίδιους και δεν αναμένουν απ’ αυτούς τα ίδια μαθησιακά αποτελέσματα. Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να ενθαρρύνουν τους μαθητές ανάλογα με τις ικανότητες τους και να τονίζουν την διαφορετικότητά τους. «Όταν αναφερόμαστε στον όρο διαφορετικότητά, εννοούμε την διαφορετικότητα ως κάτι θετικό, αφού στο κάτω- κάτω η διαφορετικότητα μας είναι αυτή που μας ξεχωρίζει», μας εξηγούν.  Για το λόγο αυτό οι ίδιες ως εκπαιδευτικοί βοηθούν  τους μαθητές να εντοπίσουν τις δυσκολίες και να τις αντιμετωπίσουν. Επιπρόσθετα διαθέτουν πλούσιες διαδραστικές μαθητικοκεντρικές μεθόδους για να το επιτύχουν.

Δουλειά για την Αναστασία και τη Ραφαέλλα δεν αποτελεί μόνο το ακαδημαϊκό κομμάτι που αφορά τα παιδιά αλλά και η σύνδεση που γίνεται μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή καθώς θέλουν να παρέχουν στα παιδιά συναισθηματική σταθερότητα και βοήθεια.