Από γενιά σε γενιά: Σύγχρονες τεχνολογίες στις υπηρεσίες εφοδιασμού

Η επαρχία Αμμοχώστου έχει ταυτίσει την εταιρεία Unicook Catering Equipment με τις υπηρεσίες εφοδιασμού επιχειρήσεων και τον επαγγελματικό εξοπλισμό κουζίνας. Ο Αντρέας Παπαντρέου, το νέο αίμα στην εταιρεία, διαδέχεται τον πατέρα του με νέες ιδέες με στόχο την επιτυχής συνέχιση του έργου που έχει αναλάβει.

Από πολύ νεαρή ηλικία ο Αντρέας βοηθούσε τον πατέρα στην δουλειά, λαμβάνοντας την κατάλληλη κατάρτιση και μαθαίνοντας τα πάντα για τη δουλεία. Ξεκινώντας από τις εξωτερικές δουλειές μάθαινε τη χειρωνακτική πλευρά της δουλείας. Έτσι όταν επέστρεψε από τις σπουδές του στην Αγγλία το 2014 και γνωρίζοντας το τεχνικό κομμάτι της δουλειάς πάρα πολύ καλά, αποφάσισε να αναλάβει και τα καθήκοντα του πωλητή στην εταιρεία.

Με την ανάληψη σημαντικών ευθυνών στην εταιρεία, ήρθαν και κάποιες δυσκολίες για τον Αντρέα. Η μεγαλύτερη δυσκολία με την οποία ήρθε αντιμέτωπος στο ξεκίνημα της πορείας του ήταν το κομμάτι των εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα έπρεπε να εκπαιδευτεί και να μάθει όλα τα προϊόντα, αλλά παράλληλα όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους, με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και προώθηση των προϊόντων και του εξοπλισμού προς τους αγοραστές. Αυτή η δυσκολία δεν άργησε να γίνει προτέρημα για τον ίδιο, βοηθώντας τον να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με το υφιστάμενο πελατολόγιο αλλά και να προσεγγίσει νέους αγοραστές.

Όπως σε κάθε εταιρεία η σωστή συνεργασία μεταξύ παλιάς και νέας γενιάς αποφέρει άρτια αποτελέσματα για την πορεία, την εξέλιξή της αλλά και την αντοχή και διατήρηση της μέσα στα χρόνια. Συνδυάζοντας τις γνώσεις και την πείρα που κατείχαν οι γονείς του Αντρέα, μαζί με τις δικές του γνώσεις στον τομέα της τεχνολογίας, η εταιρεία Unicook Catering Equipment κατάφερε να εξελίξει τον τρόπο που λειτουργεί, φτάνοντας σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο με βάση τα δεδομένα της νέας εποχής.

Μέσα στα χρόνια έγιναν πολλές αλλαγές πάντα με γνώμονα την βελτίωση των εργασιών και την εξέλιξη της Unicook Catering Equipment μέσα στον χώρο των υπηρεσιών εφοδιασμού. Η σημαντικότερη αλλαγή που έγινε, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, ήταν η ένταξη του ηλεκτρονικού σχεδίου κουζίνας. Αυτή η καινοτόμος διαδικασία, γίνεται το μέσο για τη διευκόλυνση, τη διαρρύθμιση και το στήσιμο της κουζίνας, για ένα άρτιο και πρακτικό αποτέλεσμα. Με αυτό τον τρόπο η όλη διαδικασία έγινε πιο εύκολη για τον πελάτη όσον αφορά την οπτικοποίηση της κουζίνας, καθώς επίσης και την κατανοήση του τελικού σχεδίου και αποτελέσματος.

Η εταιρεία Unicook Catering Equipment έχειεδραιωθεί στην επαρχία Αμμοχώστου και είναι μια από τις πιο αξιόπιστες και μακροβιότερες εταιρείες που αντέχουν στα χρόνια.Στόχος του Αντρέα είναι η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας καθώς επίσης και η προσθήκη νέων επαγγελματικών προϊόντων στην μεγάλη γκάμα της εταιρείας, με σκοπό να καλύψει ακόμη περισσότερες ανάγκες του πελάτη. Επιπρόσθετα, η εταιρεία στοχεύει στην διατήρηση της καλής φήμης που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στην διάδοση του ονόματος και την επέκταση των εργασιών της και εκτός επαρχίας Αμμοχώστου στο άμεσο μέλλον.

Οδός:  1ης Απριλίου, Παραλίμνι

Τηλέφωνο: 23823511

Facebook: Unicook Catering Equipment

Instagram: unicookcateringequipment