Η διαφορά είναι στη ποιότητα!

  • Σύγχρονη αρχιτεκτονική, λεπτομερής σχεδιασμός
  • Ποιοτικά υλικά κατασκευής, ευρωπαϊκών προδιαγραφών
  • Εσωτερικοί χώροι με φινέτσα
  • Περιβαλλοντική ευαισθησία

Ο Όμιλος Giovani δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης γης και λειτουργεί με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης σε πελάτες και δυνητικούς επενδυτές.

Επιτυχημένη στρατηγική

Ακολουθώντας μια επιτυχημένη στρατηγική και υιοθετώντας ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ο Όμιλος Giovani αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο οργανισμό ανάπτυξης γης της νοτιοανατολικής Κύπρου, έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 4.000 έργα.

Πελατοκεντρική προσέγγιση

Η πελατοκεντρική προσέγγιση, η καινοτομία και η πρόοδος, αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της επιτυχίας. Καθώς οι συνθήκες της αγοράς μεταβάλλονται συνεχώς, ο Όμιλος προσαρμόζεται εγκαίρως, παρέχοντας στους πελάτες του προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Όραμα

Η δημιουργία αξίας στην κοινωνία, μέσα από την παροχή έξυπνων και καινοτόμων έργων, αλλά και υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την εμπειρία και συνοδεύονται από τα υψηλότερα πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών.

Έμφαση στην ποιότητα

Τα έργα του Ομίλου Giovani ξεχωρίζουν για την ποιότητα των -ευρωπαϊκών προδιαγραφών- υλικών κατασκευής τους, τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, τον λεπτομερή σχεδιασμό και τους φινετσάτους εσωτερικούς χώρους, το μεσογειακό στυλ, αλλά και την άνεση που παρέχουν.

Υπεύθυνες πρακτικές

Ο Όμιλος Giovani ακολουθεί ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και ενισχύει συνεχώς τη δράση του ως ενεργός εταιρικός πολίτης που διαχειρίζεται υπεύθυνα το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), τo Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001). Επιπρόσθετα, έχει πιστοποιηθεί με ISO 14001 για τη λειτουργία Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται πρώτη στις προτεραιότητές του.