Αφ. Ψυχική Υγεία: Σοφία Χατζηαναστάση – Ταξίδι στη θεραπεία με στόχο την εξέλιξη

Η Σοφία Χατζηαναστάση είναι εγγεγραμμένη συμβουλευτική ψυχολόγος και κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου. Έχει φοιτήσει