Που βρίσκονται τα σχολεία σήμερα: Προβλήματα και λύσεις στα σχολεία της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου

Ζητήσαμε τις απόψεις των Προέδρων Γονέων στα σχολεία Προδημοτικής και Δημοτικής εκπαίδευσης της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου στον τομέα των ακαδημαϊκών