Βλάπτουν τελικά τα πολλά αδέλφια την ψυχική υγεία των εφήβων

Οι έφηβοι που προέρχονται από πολυμελείς οικογένειες έχουν χειρότερη ψυχική υγεία από εκείνους που έχουν λιγότερα αδέλφια, σύμφωνα με μια μεγάλη ανάλυση παιδιών στις Ηνωμένες