Iσότητα μεταξύ των δύο φύλων

Της Ειρήνης Τσομαλλούρη

Φωτογράφιση: Κωστάκης Μούσιης (photo:γραφειον)

Make up: Στέλλα Αγγελή

Μοντέλο: Αθηνά Λιανού

Η ισότητα μεταξύ των δυο φύλων υπάρχει. Στην κοινωνία που ζούμε, δεν υπάρχει!

Ισότητα. Υπάρχει άραγε μεταξύ των δυο φύλων; Με τον όρο αυτό εννοούμε την ίση συμμετοχή, αυτονομία, ορατότητα και ευθύνη των δυο φύλων, που αφορά όλους του τομείς, δημοσίου αλλά και ιδιωτικού βίου. Προκαταλήψεις του παρελθόντος «καταδικάζουν» το σήμερα. Στερεότυπα που δημιουργήθηκαν αιώνες πριν, τώρα εμποδίζουν την επίτευξη της πραγματικής ισότητας. Ευκαιρίες ζωής χάνονται, λόγω των διακρίσεων των φύλων. Αρκετά είναι τα ερωτήματα που δημιουργούνται όπως:

Ποια ήταν και ποια είναι η θέση της γυναίκας σήμερα; Υπάρχει το πρόβλημα της ισότητας στη κοινωνία που ζούμε; Πως μπορεί να υπάρχει πραγματική ισότητα; Η θέση της γυναίκας παλαιότερα ήταν μειονεκτική σε σχέση με τον άνδρα, με αποτέλεσμα να εξαρτάται απ’ αυτόν. Είχε ως μοναδική ασχολία την οικία, αλλά και την οικογένεια της. Οι κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες δεν αφορούσαν το γυναικείο φύλο.

Η διδασκαλία του Χριστιανισμού είχε εξυψώσει σε μεγάλο βαθμό τη θέση της, όπου δεν υπήρχε γυναίκα ή άνδρας. Όλοι είναι ίσοι! Όλοι είναι ενώπιον του Θεού. Η σχέση των δυο φύλων είχε αρχίσει να αλλάζει.. Κατά το 1861 στην Αγγλία είχε αρχίσει το Φεμινιστικό Κίνημα, υπέρ του γυναικείου φύλου. Αφορούσε την κοινωνική, οικονομική, αλλά και πολιτική τους κατάσταση. Εστίαζε στην εξάλειψη της ανισότητας που επικρατούσε και παράλληλα συνέβαλε στην προώθηση συμφερόντων και δικαιωμάτων, τα οποία αφορούσαν θέματα της κοινωνίας όσο και της γυναίκας. Η θέση της σήμερα, έχει διαμορφωθεί από τη «μάχη» για την ισότητα, όπου δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ποια είναι η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία; Στις αναπτυσσώμενες χώρες, δυστυχώς μέχρι και σήμερα το γυναικείο φύλο υποτιμάται, προσβάλλεται και συνεπώς παραβιάζονται και τα δικαιώματα τους. Εξευτελισμοί, ταπεινώσεις χωρίς όρια, υποχρεωτική ενδυμασία, τραγικός αριθμός αναλφαβητισμού, την «καταδικάζουν» να ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Συνθήκες, που η κοινωνία έχει ορίσει για αυτήν.

Σε αντίθεση με τις υπανά χώρες, στις αναπτυγμένες χώρες η θέση της γυναίκας έχει επεκταθεί και εκδηλώνεται έντονα σε όλα τα επίπεδα ζωής. Πλέον, μπορεί να διεκδικεί ευκαιρίες ζωής, όπως και ο άνδρας. Έχει αποκτήσει δικαιώματα μόρφωσης, εργασίας, ψήφου και γενικότερα έχει θέση στην κοινωνία. Στην εποχή αυτή, είναι φορέας αρκετών κοινωνικών ρόλων, είναι σύζυγος, νοικοκυρά, εργαζόμενη και μητέρα.

Άραγε υπάρχει το πρόβλημα της ισότητας στη κοινωνία που ζούμε; Αν και η γυναίκα έχει αποκτήσει υψηλή θέση στην κοινωνία, το πρόβλημα της ισότητας εξακολουθεί ακόμη σε μερικά θέματα, όπως τα διαζύγια. Ο νόμος τις περισσότερες φορές είναι υπέρ των γυναικών, η κοινωνία μας έχει κτίσει το στερεότυπο ότι μια γυναίκα προσφέρει περισσότερη φροντίδα στα παιδιά, από ότι ένας άνδρας. Αρκετοί είναι και οι άνδρες που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η φροντίδα του σπιτιού, της οικογένειας, είναι εξ’ ολοκλήρου υπόθεση της γυναίκας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αρκετές να στερούνται το μέλλον τους, καταδικάζοντας τες στο σπίτι. Η δυνατότητα επαγγελματικής καριέρας χάνεται.. Αρκετές φορές, ακόμα και αν οι γυναίκες εργάζονται, υπάρχει εκμετάλλευση στον χώρο εργασίας. Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να προβεί σε απόλυση λόγω μητρότητας, να υποτιμώνται οι ικανότητες της. Η αντίληψη ότι το γυναικείο φύλο δεν έχει ηγετικές ικανότητες είναι ευρέως διαδομένο, κάτι που τις οδηγεί να αναλαμβάνουν κατώτερα καθήκοντα. Στη πολιτική ο ανδροκρατισμός που υπάρχει στα κόμματα περιθωριοποιεί τα γυναικεία μέλη. Ο κοινωνικός ρατσισμός υπάρχει. Μορφωμένοι άνθρωποι και μη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το γυναικείο φύλλο αυστηρά σε θέματα συμπεριφοράς και ηθικής. Στη διαφήμιση προβάλλεται κυρίως το γυναικείο φύλο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Χρησιμοποιείται ως μέσο προβολής καταναλωτικών αγαθών, με αποτέλεσμα να εξευτελίζεται και να υποβιβάζεται η προσωπικότητα της γυναίκας..

Πως μπορεί να υπάρχει πραγματική ισότητα; Για την απόκτηση της θέσης που δικαιωματικά ανήκει στη γυναίκα, είναι αναγκαίο να επανατοποθετηθούν οι ανθρώπινες σχέσεις και να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις του παρελθόντος. Όσο η πολιτεία τόσο και τα δυο φύλα, ευθύνονται για την αλλαγή αυτή. Επιβάλλεται να υπάρχει ίση μεταχείριση των παιδιών και από τους δυο γονείς, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε διακρίσεις ή αδικίες.

Να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στον επαγγελματικό χώρο από την πολιτεία και κυρίως, να καλλιεργηθεί πνεύμα συνεργασίας, αλλά και αλληλοκατανόησης, μεταξύ των δυο φύλων. Παρά τους αγώνες που δόθηκαν στο παρελθόν για την ατομική ελευθερία των γυναικών, αρκετές είναι αυτές που δεν στηρίζουν η μια την άλλη, αλλά τις υπερισχύει ο ανταγωνισμός. Ρόλος τους, είναι να αφυπνίζονται μεταξύ τους και να μην ξεχνούν να αγωνίζονται για την αέναη μάχη της ισότητας.

Επομένως θα συμφωνήσω με τον Αθηναίο φιλόσοφο Σωκράτη, «δεν υπάρχει έργο σχετικά με τη διοίκηση της πολιτείας το οποίο να προσιδιάζει στη γυναίκα ως γυναίκα, ούτε στον άνδρα ως άνδρα, αλλά οι φυσικές ικανότητες είναι κατά τρόπο όμοιο διάσπαρτες και στα δυο φύλα, κι είναι σύμφωνο με τη φύση να συμμετέχει η γυναίκα σε όλα τα έργα, το ίδιο και ο άνδρας…» Η ισότητα μεταξύ των δυο φύλων υπάρχει.

Στην κοινωνία που ζούμε, δεν υπάρχει! Αυτό που οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι, τόσο για το μέλλον του άνδρα όσο και της γυναίκας, είναι αναγκαίο να επικρατεί ισότιμος καταμερισμός ευθυνών και άπαυστη συνεργασία. Ένα μέλλον όπου η ελευθέρια, ο σεβασμός, και η ισότητα στον άνθρωπο θα είναι οι κυρίαρχες λέξεις της ανθρωπότητας.