Μπήκαμε στη… Βιβλιοθήκη Δερύνειας

Σύµφωνα µε τον Κικέρωνα, «αν έχεις έναν κήπο και µια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται».

Η πρώτη επαφή µου µε τον Νίκο Καζαντζάκη έγινε το 2005 στη δηµοτική βιβλιοθήκη ∆ερύνειας. Γι’ αυτό και µόνο θα της είµαι για πάντα ευγνώµων. Η γνωριµία µου µε αρκετούς από τους ούτω καλούµενους κλασικούς λογοτέχνες γινόταν στο πόδι, µε πλήρη προχειρότητα και όχι όπως θα τους άρµοζε, πολλές φορές στο πάτωµα της µικρής, αλλά θαυµατουργής αυτής βιβλιοθήκης. Πλήρως αφοσιωµένη στην ανάγνωση του βιβλίου µου ρουφούσα το εισαγωγικό σηµείωµα, καθήµενη σταυροπόδι. Χανόµουν µέσα στις σελίδες και βρισκόµουν σε όλες τις χώρες, τα µέρη και τις περιοχές του κόσµου. Συναντούσα ανθρώπους του παρελθόντος και συνοµιλούσα µαζί τους µε τις ώρες. Τα χρόνια πέρασαν και ενώ έχω πλέον την προνοµιακή άνεση της πολυθρόνας, αλλά και της βιβλιοθήκης του σπιτιού µου, εντούτοις κάθε φορά που νοσταλγώ το µακρινό αίσθηµα βαθιάς οικειότητας, επισκέπτοµαι την βιβλιοθήκη των εφηβικών µου χρόνων και είναι σαν να µην πέρασε µια µέρα.

deriniavivl2

Σήµερα, 12 χρόνια µετά πληροφορούµαι από την βιβλιοθηκονόµο κυρία Ελευθερία, ότι η πρώτη Βιβλιοθήκη δηµιουργήθηκε στον Μορφωτικό Σύλλογο “Αναγέννηση” το 1920. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε η Κοινοτική Βιβλιοθήκη που στεγάστηκε σε διάφορους χώρους και κατά καιρούς λειτούργησε σαν δανειστική µε εθελοντική πρωτοβουλία εκπαιδευτικών.
Το 1994 µε την αναβάθµιση του θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ανακήρυξη της ∆ερύνειας σε ∆ήµο, η Κοινοτική Βιβλιοθήκη µετονοµάστηκε σε ∆ηµοτική. Κατόπιν, εµπλουτίστηκε µε µεγάλο αριθµό βιβλίων και λειτουργεί σαν δανειστική από το 1999 και στεγάζεται στον όροφο του ∆ηµοτικού Μεγάρου. Το 2003 επεκτάθηκε ο χώρος της Βιβλιοθήκης και σήµερα αριθµεί 16.000 τόµους βιβλίων και συνεχώς εµπλουτίζεται. Υπάρχουν διαλεκτά βιβλία για µόρφωση, έρευνα, ψυχαγωγία, καθώς και µεγάλη συλλογή παιδικών βιβλίων. Όπως µου εξηγεί ιδιαίτερα αξιόλογη δράση, αναπτύσσει και στον τοµέα της προώθησης του θεσµού. ∆ιοργανώνει παρουσιάσεις βιβλίων, προσκαλεί συγγραφείς , κ.α. Μέλη µπορούν να γίνουν παιδιά και ενήλικες από τη ∆ερύνεια και την γύρω περιοχή.

Από το 2012, όλη σχεδόν η συλλογή βιβλίων είναι καταχωρηµένη στο διαδίκτυο σε συνεργασία µε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου.
Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆ερύνειας δέχεται τακτικά επισκέψεις σχολείων για επαφή των µαθητών µε τα βιβλία και τη Βιβλιοθήκη. Μέσα από προγραµµατισµένες ξεναγήσεις ενηµερώνονται τα παιδιά για τον τρόπο λειτουργίας µιας βιβλιοθήκης και τους κανονισµούς της. Μέσα από εκθέσεις βιβλίων, παιδικών προγραµµάτων και άλλων εκδηλώσεων η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆ερύνειας συµβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτισµού όχι µόνο για τη ∆ερύνεια αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε σύµφωνα µε τον Κικέρωνα, «αν έχεις έναν κήπο και µια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται». ∆εν έχουµε κανένα λόγο να µην τον πιστέψουµε!

deriniavivl3

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί όλο τον χρόνο, µόνο απογεύµατα, κατά τις µέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή. Τη χειµερινή περίοδο (Οκτώβρης – Απρίλης) οι ώρες λειτουργίας είναι 4:00µ.µ. – 7:00µ.µ. και την καλοκαιρινή περίοδο
(Μάης – Σεπτέµβρης) 5:00µ.µ. – 8:00µ.µ.