Προσωπικό περίθαλψης και φροντίδας

Του Άντρου Γ. Καραγιάννη – Δήμαρχος Δερύνειας

Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού έχει αναδείξει τις αυξημένες ανάγκες παροχής φροντίδας και περίθαλψης από εξειδικευμένο προσωπικό. Σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία που κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ), η Ευρώπη παρουσιάζει χαμηλή αύξηση του πληθυσμού και γήρανση της κοινωνίας.

Ένας σωστός τρόπος αντιμετώπισης των δημογραφικών αλλαγών, είναι η παροχή προχωρημένης υγειονομικής περίθαλψης και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.  Η αύξηση της ηλικίας του πληθυσμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση των υπηρεσιών περίθαλψης που παρέχονται από σωστά καταρτισμένο προσωπικό.  Για να καλυφθούν οι ανάγκες παροχής μακροχρόνιας περίθαλψης, σύμφωνα με στοιχεία σχετικής γνωμοδότησης της ΕΕτΠ, σε άτομα των 65 ετών και άνω, μέχρι το 2040 θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των επαγγελματιών παροχών περίθαλψης και φροντίδας κατά 13,5 εκατομμύρια στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  

Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περίθαλψη και η φροντίδα σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα παρέχεται από μη επαγγελματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση.  Όσοι έχουν την οικονομική ευχέρεια καταλήγουν σε ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία ή σε οίκους ευγηρίας, για να μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες από ειδικά καταρτισμένο επαγγελματικό προσωπικό.  

Πέραν από ιδρυματική, νοσοκομειακή ή εξωνοσοκομειακή περίθαλψη υπάρχει και η κατ’ οίκον παροχή περίθαλψης.  Όπως και στην Κύπρο έτσι και σε άλλες χώρες, οι ηλικιωμένοι επιθυμούν να περιθάλπονται κυρίως στο σπίτι τους κοντά στην οικογένεια και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.  Αυτό σημαίνει ότι η φροντίδα από συγγενείς ή από οικιακές βοηθούς, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον αλλοδαπές γυναίκες, παρέχεται από άτομα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένα, αφού γύρω στο 80% της περίθαλψης στην Ευρώπη παρέχεται από συγγενικά πρόσωπα.

Η έλλειψη και η περιορισμένη κατάρτιση του προσωπικού περίθαλψης και φροντίδας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με στοχευμένα μέτρα. Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο σπουδών, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της εικόνας του τομέα αλλά και στην απόκτηση κύρους.  Θα πρέπει επίσης να βελτιωθούν οι όροι εργασίας, τα επιδόματα, η μισθοδοσία και οι χώροι εργασίας.

Studio Michael França / Unsplash

Η αυξημένη ζήτηση σε περίθαλψη και φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό επιβάλλει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και άριστων προδιαγραφών. Το προσωπικό θα πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς, αναπτύσσοντας καλύτερες δυνατότητες κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πάσχοντες.

Αφού ο πληθυσμός της Ε.Ε. σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου το 2020 γερνάει και το 20,6% του πληθυσμού της ήταν 65 ετών και άνω, ενώ μέχρι το 2070 θα φτάσει το 30%, οι τοπικές αρχές οφείλουν μέσα από ειδικά προγράμματα εκγύμνασης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης να συμβάλουν στη διατήρηση των ηλικιωμένων σε εγρήγορση και σε καλή υγεία μέσα στα Κέντρα Ενηλίκων.

Τα νοσοκομεία θα πρέπει να στελεχωθούν κατάλληλα με εξειδικευμένο προσωπικό που να ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης στα άτομα τρίτης ηλικίας, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους θα πρέπει να παρέχουν άμεση κατ’ οίκον φροντίδα εκεί που χρειάζεται.

Μέχρι το 2050 πέραν των 30εκ. ευρωπαίοι πολίτες θα χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας και περίθαλψης. Την επόμενη δεκαετία θα δημιουργηθούν 8εκ. θέσεις εργασίας στον τομέα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕτΠ. Ο τομέας της επαγγελματικής φροντίδας, η οποία παρέχεται τόσο σε εξωνοσοκομειακή όσο και σε ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, θα μπορούσε να αποτελέσει το επάγγελμα του μέλλοντος για αρκετούς νέους.

Ιδού πεδίο δόξης λαμπρόν για επαγγελματική αποκατάσταση νέων, μορφωμένων ανθρώπων. Αυτός ο πολύ ευαίσθητος αλλά κοινωνικά σημαντικός τομέας της παροχής περίθαλψης και φροντίδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα, ούτε λόγω της φύσης του επαγγέλματος αλλά και ούτε λόγω των οποιωνδήποτε έμφυλων στερεότυπων.

Follow Vantagemag on Instagram to see the latest news