Οι κλιματικοί ηγέτες του μέλλοντος

Η σταδιακή αύξηση της θερμότητας, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής καταστροφής, θα φέρει την ανθρωπότητα ενώπιον νέων προκλήσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων όπως οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, η ξηρασία κ.α.

Του Άντρου Γ. Καραγιάννη – Δήμαρχος Δερύνειας

Με την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού το 2015, οι χώρες δεσμεύονται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου του θερμοκηπίου, το οποίο σχετίζεται με την αύξηση των θερμοκηπιακών αερίων, όπως διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου. Σχετική είναι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από την Πράσινη Συμφωνία για μείωση των εκπομπών ρύπων στο 55% μέχρι το 2030 και η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, της απαλλαγής δηλαδή από τη χρήση άνθρακα μέχρι το 2050.

Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δράσεις που να περιορίζουν την κλιματική αλλαγή, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, η προώθηση της ανακύκλωσης, της κυκλικής οικονομίας και η σωστή διαχείριση των πλαστικών και οικιακών αποβλήτων.

Στον πυλώνα της Πράσινης Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης οι ηγέτες των κρατών καλούνται να προωθήσουν τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας μέσω της δημιουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων, αλλά και τη χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων στις δημόσιες μεταφορές και την εφαρμογή ηλεκτροκίνητων μεταφορικών μέσων.

Λόγω και της κρισιμότητας των περιβαλλοντικών ζητημάτων, οι κλιματικοί ηγέτες του μέλλοντος θα καλεστούν να ασχοληθούν με τις νέες κλιματικές απειλές, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους τον άνθρωπο και την επιβίωση του. Είναι, όμως, απόλυτα κατανοητό ότι η εφαρμογή νέων πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον δεν μπορούν να επιτευχθούν άμεσα, αν τα νοικοκυριά δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων ή για αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών τους.

Οι ηγέτες και τα κεντρικά κράτη θα πρέπει να δώσουν κίνητρα στους πολίτες για αξιοποίηση της αιολικής ή ηλιακής ενέργειας και τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος διευρύνει συνεχώς το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας.

Η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο για αποφυγή των ανισοτήτων και να έχει στο επίκεντρο της τα κατώτερα στρώματα του πληθυσμού, τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι τυφώνες, η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα δημιουργούν «κλιματικούς πρόσφυγες», οι οποίοι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και των εκπομπών ρύπων. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, μέχρι το 2050, 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε τρεις περιοχές του κόσμου, στην υποσαχάρια Αφρική, στη Νότια Ασία και στη Λατινική Αμερική θα μετατραπούν σε «κλιματικούς πρόσφυγες».

Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν την καμένη ή πλημμυρισμένη γη τους θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν, μετακινούμενοι είτε προς τα αστικά κέντρα, δημιουργώντας έτσι υπερπληθείς πόλεις, είτε εγκαταλείποντας την χώρα τους και βιώνοντας τον ρατσισμό ως νέοι «κλιματικοί πρόσφυγες».
Για να ανταποκριθούν οι κοινωνίες στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις χρειάζονται ηγέτες που να ασχολούνται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι άμεσα συνδεδεμένες με νέες ασθένειες και πανδημίες και γι’ αυτό τον λόγο επιβάλλεται η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών.

Οι νέες κλιματικές συνθήκες απαιτούν τη χάραξη νέων πολιτικών στη βάση μιας κοινωνίας πολιτών που να μην αποκλείει κανένα και να προσφέρει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες σε όλους. Οι νέοι κλιματικοί ηγέτες θα πρέπει να κερδίσουν τις καμένες καρδιές των ανθρώπων, να αλλάξουν παλιές νοοτροπίες και να κατανοούν τις ανησυχίες των ανθρώπων. Ο πλανήτης μας χρειάζεται όλους και οι κλιματικοί ηγέτες πρέπει να εμπνέουν με σύγχρονες και περιβαλλοντικά στοχευμένες ιδέες για να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να διασφαλίσουν την επιβίωση τους.

Follow Vantagemag on Instagram to see the latest news