Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών

Του Άντρου Γ. Καραγιάννη – Δήμαρχος Δερύνειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προωθεί την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις δραστηριότητές της που εκπηγάζουν από τις Συνθήκες, έτσι όπως μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025, την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί μια από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεμελιώδες δικαίωμα και πρωταρχική αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως αναφέρεται σε σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ).  Παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην Ε.Ε. για προώθηση της ισότητας των φύλων, κανένα κράτος-μέλος της δεν έχει πετύχει στο έπακρο την ισότητα των φύλων.  Μεγάλο χάσμα μεταξύ των φύλων παρατηρείται κυρίως στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στις αμοιβές, στις ευθύνες φροντίδας, στις θέσεις διορισμού και εξουσίας, στις συντάξεις, στα πολιτικά αξιώματα κ.ά.

Αρκετές γυναίκες ζουν έντονα την παραβίαση της αρχής της ισότητας, αφού τα περιστατικά παρενόχλησης και εκφοβισμού, απειλών μέσω έμφυλων κατηγοριοποιήσεων, βίας και στερεότυπων, παραμένουν ανησυχητικά ψηλά.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η δημιουργία μιας Ευρώπης, όπου η έμφυλη βία, οι διακρίσεις και η ανισότητα θα εκλείψουν, γυναίκες, άνδρες, κορίτσια και αγόρια θα είναι όλοι ίσοι και ελεύθεροι να επιλέξουν τον δικό τους τρόπο ζωής.  Θα έχουν ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και θα μπορούν όλοι να αναλαμβάνουν θέσεις κλειδιά και ηγετικούς ρόλους σε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή κοινωνία.

Το δικαίωμα για ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών κατοχυρώνεται εξάλλου στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. και θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα με πράξεις και όχι με λόγια.  Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει επίσης να σέβονται και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση, την πρόληψη και τη δίωξη της βίας κατά των γυναικών.

Το ίδιο οφείλουν να πράττουν και οι Τοπικές Αρχές, εστιάζοντας στην πρόληψη της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας.  Στόχος μας θα πρέπει να είναι η ενημέρωση των πολιτών, ατόμων όλων των ηλικιών και κυρίως των νεολαίων, όσον αφορά τις κοινωνικές διακρίσεις σε επαγγελματικό, οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο.

Δυστυχώς η πανδημία του κορωνοϊού έχει αναδείξει τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων, αφού σε αρκετά κράτη-μέλη έχει αυξηθεί η ενδοοικογενειακή βία.  Στη Λιθουανία καταγράφηκε αύξηση κατά 20% κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.  Παρόμοιου τύπου προβλήματα παρουσιάστηκαν και στην Ολλανδία, στην Ισπανία και σε άλλες χώρες.

Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στον κορωνοϊό λόγω των εργασιών που ασκούν, αφού ασχολούνται με εργασίες της πρώτης γραμμής, όπως στα νοσοκομεία, στη φύλαξη και φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, στην οικιακή εργασία και στο εμπόριο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άνδρες που εργάζονται σ’ αυτούς τους τομείς δεν κινδυνεύουν από την πανδημία.

Ένας άλλος τομέας, ο οποίος θεωρείται ως επί το πλείστον ανδροκρατούμενος, είναι η πολιτική εξουσία, όπου η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων είναι χαμηλή.  Στο ευρωπαϊκό επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχουν ένα εκατομμύριο τοπικοί και περιφερειακοί εκλελεγμένοι πολιτικοί, εκ των οποίων μόνο το 30% είναι γυναίκες, ενώ με βάση τα στοιχεία της ΕΕτΠ για το 2019 μόνο το 29% των δημοτικών συμβούλων στην Ευρώπη είναι γυναίκες, ενώ δήμαρχοι το 15% περίπου.  Όσον αφορά τα του οίκου μας, στην ΕΕτΠ μόνο το 23% των μελών είναι γυναίκες, ενδεικτικό του χάσματος μεταξύ των φύλων που εμφανίζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η ισότητα μεταξύ των φύλων χρειάζεται ακόμη αρκετές προσπάθειες, για να εφαρμοστεί και οι άνδρες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα μ’ αυτούς.  Ας σταματήσουμε να υποτιμούμε το άλλο φύλο και να εμπεδώσουμε ότι οι γυναίκες δεν βρίσκονται ούτε πίσω, ούτε δίπλα από δυνατούς άνδρες, αλλά σε πολλά θέματα, πιο μπροστά.