Η επόμενη μέρα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον

Του Γιώργου Καμπανέλλα

H ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με το φόβο και την αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας, αλλά και με μία κρίση με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από οποιαδήποτε άλλη βίωσε στο παρελθόν. Μολονότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, που εν πολλοίς θα εξαρτηθούν και από τη διάρκεια που θα έχει το φαινόμενο, εντούτοις επιβάλλεται να ξεκινήσει η συζήτηση για την επόμενη μέρα και για τους τρόπους με τους οποίους θα καταφέρουμε να βγούμε από την ύφεση το συντομότερο. Αναμφισβήτητα η πανδημία πλήττει την παγκόσμια οικονομία κατά ένα οριζόντιο τρόπο στη λογική των συγκοινωνούντων δοχείων, ωστόσο χώρες όπως η Κύπρος με ανοικτή οικονομία και υψηλή εξάρτηση στην εξωτερική ζήτηση αναμένεται να πληγούν περισσότερο

Το γεγονός ότι ο τομέας των διεθνών αερομεταφορών δέχεται το σοβαρότερο πλήγμα, καταδεικνύει και την δύσκολη θέση στην οποία θα περιέλθει η χώρα μας, η οποία στηρίζεται απόλυτα στις αερομεταφορές για τις κάθε είδους επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο. Η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελούσε ανέκαθεν την αχίλλειο πτέρνα της οικονομίας, αφού ως ένα μικρού πληθυσμιακά μεγέθους νησί, χωρίς εθνικό αερομεταφορέα, αλλά και χωρίς μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την συνδεσιμότητα, ήταν πάντα όμηρος των ροών του τουριστικού ρεύματος και της εποχικότητας που το χαρακτηρίζει. Ο τουρισμός όμως, όντας ο μεγάλος ασθενής της κρίσης αυτής, αναμένεται να αντιμετωπίσει μια σειρά από διαρθρωτικά προβλήματα που θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην γρήγορη ανάκαμψή του. Οι εξελίξεις στις διεθνείς αερομεταφορές και τη συνδεσιμότητα της χώρας, ως είναι αντιληπτό αποτελούν βασικό συστατικό στην πορεία ανάκαμψης των υπολοίπων τομέων της οικονομίας, αφού επηρεάζουν άμεσα τόσο τις επενδύσεις όσο και τις επαγγελματικές υπηρεσίες.

*Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus)

Σε αυτό το νέο περιβάλλον ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), κύρια αποστολή του οποίου είναι η προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της ως προορισμού ξένων επενδύσεων και επιχειρηματικής δράσης, έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει. Ως Οργανισμός βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα και αναπόφευκτα οι στόχοι και ο προγραμματισμός μας αναθεωρούνται. 

Αναμφίβολα τα κυβερνητικά μέτρα που λήφθηκαν είναι ανακουφιστικού χαρακτήρα και ενισχύουν βραχυπρόθεσμα την ρευστότητα στην αγορά, διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τις θέσεις εργασίας. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει εν ευθέτω χρόνω, να υιοθετηθεί μια δεύτερη δέσμη μέτρων, εφόσον η ταχύτητα ανάκαμψης μιας ανοικτής οικονομίας όπως της Κύπρου εξαρτάται άμεσα από την τόνωση της εξωτερικής ζήτησης. 

Ένα τέτοιο πακέτο μέτρων θα πρέπει να περιλαμβάνει νέα κίνητρα που να βελτιώνουν την ελκυστικότητα της χώρας μας καθιστώντας την ως ιδανικό προορισμό για μεγάλες ξένες επιχειρήσεις διεθνών δραστηριοτήτων (headquartering), μεγάλα επενδυτικά ταμεία και διαχειριστές κεφαλαίων, αλλά και ως προορισμό ξένων επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας του Κράτους. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εικόνα που θα προβάλλει την επόμενη μέρα η χώρα μας στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών για προσέλκυση επενδύσεων και εγκατάσταση διεθνών επιχειρήσεων ήταν ανέκαθεν μεγάλος και υπό τις παρούσες συνθήκες θα είναι ακόμα μεγαλύτερος.