Γιατί στο χειρουργείο φοράνε πράσινα ή μπλε;

Στις αρχές του 20ου αιώνα καθιερώθηκε η πράσινη ρόμπα και ποδιά στα χειρουργία. Πολύ αργότερα, στη δεκαετία του 1960 εμφανίστηκαν και οι μπλε ποδιές.

Σύμφωνα με άρθρο στο ιατρικό περιοδικό Today’s Surgical Nurse (1998), το χρώμα της ρόμπας καθιερώθηκε για πρακτικούς λόγους και όχι για στυλιστικούς.

Το πράσινο βοηθάει τους γιατρούς να βλέπουν καλύτερα για δύο λόγους. Σύμφωνα με πειράματα, όταν το μάτι αντικρίζει κάτι μπλε, ή πράσινο η όραση του ατόμου επανέρχεται πιο γρήγορα, όταν αντικρίζει κάτι κόκκινο, όπως το αίμα και τα εσωτερικά όργανα του ασθενούς στο χειρουργικό κρεβάτι. Σε απλά ελληνικά, η όραση του γιατρού πρέπει να επανέρχεται γρήγορα όταν στρέφει το βλέμμα του μετά τα αίματα και το πράσινο και το μπλε είναι τα ιδανικά χρώματα.

Επίσης η παρατεταμένη συγκέντρωση στο κόκκινο, δηλαδή στο αίμα, δημιουργεί οφθαλματές και το πράσινο ισορροπεί την οπτική επιφάνεια που βλέπουν οι γιατροί.

Πηγή edaily.gr/