€6,5 εκατ. το χρόνο για αποζημιώσεις λαθών στο δημόσιο

Ποσό πέραν των €6,5 εκατομμυρίων δαπανώνται κάθε χρόνο για αποζημιώσεις σε αγωγές που κερδίζουν πολίτες στα δικαστήρια, είτε από λάθη χειρισμών δημοσίων υπαλλήλων ή αμέλειες γιατρών του δημοσίου ή μετά από συμβιβασμούς. 

Σύμφωνα με σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας προς τη Βουλή σε σχέση με τον προϋπολογισμό της για το 2021, προβλέπονται έξοδα για αποζημιώσεις και αγωγές ύψους €5.100.000. Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2021, είναι €3.500.000, ποσό ίδιο όπως και για το 2020. Ωστόσο, ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός για το 2020 ανέρχεται σε €6.500.000 (πρόσθετες πιστώσεις €3.000.000). Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για την κάλυψη εξωδίκων πληρωμών σε αποζημιώσεις και δικηγορικά έξοδα μετά από απόφαση Δικαστηρίου (αγωγές, προσφυγές, ποινικές υποθέσεις, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

Επίσης, ένα άλλο ποσό ύψους €1.600.000, για το 2021 όπως και για το 2020, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη πληρωμών εξωτερικών δικηγόρων και αποζημιώσεων από εξώδικους συμβιβασμούς (τροχαία, ιατρικά έξοδα) καθώς και για πληρωμές εμπειρογνωμόνων εξωτερικού (π.χ. υπόθεση χαλλουμιού).

Εξάλλου, για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2021 αναμένεται να ανέλθουν σε €3.694.925, σε σύγκριση με €3.624.925 (αύξηση €70.000 ή 1,9%). Η δαπάνη αυτή καλύπτει την αγορά υπηρεσιών μεταφράσεων, μίσθωσης υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων, συμφωνιών με συμβούλους για θέματα ερευνών για την Οικονομία (διαιτησίες κατά της Δημοκρατίας και ποινικές ανακρίσεις σε θέματα Οικονομίας) όπως και μίσθωσης υπηρεσιών ποινικών ανακριτών διορισμένων από τον Γενικό Εισαγγελέα. 

Ήδη φέτος έχουν προσληφθεί 12 ποινικοί ανακριτές για να διενεργούν ανακρίσεις σε σχέση με ποινικές υποθέσεις που καταγγέλλονται στον Γενικό Εισαγγελέα.

Για το 2021, ο προϋπολογισμός της Νομικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, ανέρχεται στα €22.637.088, σε σύγκριση με €21.117.635 που ήταν το έτος 2020. Δηλαδή, το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό δαπανών για το 2021 παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με το 2020 κατά €1.519.453 (7,2%) που οφείλεται στην αύξηση της μισθοδοσίας προσωπικού από τη δημιουργία 12 νέων θέσεων ανακριτών και τον διορισμό Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, καθώς και την αύξηση στις συνεισφορές του εργοδότη στο ΓεΣΥ (13,4%), την αύξηση εξόδων για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών (1,9%) και την αύξηση των λειτουργικών εξόδων της Νομικής Υπηρεσίας (0,2%). Ο προϋπολογισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας από €317.018 το 2020, αυξάνεται σε €354.480 το 2021.  

Πηγή philenews.com/