Μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη του Νίκου Καββαδία

Μια πραγματικά σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη του ποιητή της «Βάρδιας» ψηφιοποιήθηκε από το αρχείο του ΡΙΚ. Δόθηκε πάνω στο πλοίο «Απολλωνία» σε μία από τις επισκέψεις του στη Λεμεσό, αρχές του 1970. Είναι η μία από τις δύο συνεντεύξεις που του πήρε ο δημοσιογράφος Κώστας Σερέζης.

Στο φιλμ, ο ποιητής εκφράζει την μεγάλη του αγάπη για την Κύπρο και απαγγέλλει ένα ποίημα λαϊκού ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη με κυπριακή προφορά. Είναι ένα απόσπασμα από το “Βούττημαν Ήλιου”.  

“Ἂρκον πὢν νά μέ παίρνουσιν οἱ τέσσερις τζι ἐμέναν μές τζ’είν’ τήν ἀνακατωσ’ιάν Ἒλα τζ’ ἐσού στήν ἐκκλησ’ιάν Μέν ἀντραπῆς κανέναν.

Τούς ζωντανούς ἒν πὢχουσιν μάσ ‘ην τζι ἐν τούς χωνεύκουν. Τούς πεθαμμένους συχχωροῦν Ἒν φούχτα χῶμαν τζι ἐν μποροῦν. Κόρη, νά τούς παιδεύκουν.”  

Η πληροφορία για την ύπαρξη του συγκεκριμένου υλικού αντλήθηκε από τη σελίδα facebook του συγγραφέα Μιχάλη Γελασάκη. Το βίντεο προβλήθηκε για πρώτη φορά πριν ένα χρόνο με σχετική άδεια από το ΡΙΚ στην παρουσίαση του βιβλίου “Νίκος Καββαδίας – ο Αρμενιστής ποιητής” μέσα στο αμπάρι ενός παλιού εμπορικού πλοίου.   

Η συνέντευξη ψηφιοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος II». Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ανάδειξης αρχειακού υλικού ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020.  

Με την ολοκλήρωση του Έργου, τον Φεβρουάριο του 2020, ψηφιοποιούνται και αναδεικνύονται 500 ώρες οπτικοακουστικού και μουσικού υλικού πνευματικής κυριότητας ΡΙΚ, περισσότερες από μισό εκατομμύριο σελίδες κυπριακών εφημερίδων, οι οποίες φυλάσσονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, καθώς και οι σημαντικότερες εφημερίδες που έχουν εκδοθεί στην νήσο της Ρόδου και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την Κύπρο.

Πηγή lifo.gr/