Το 34,8% των γυναικών στην Κύπρο εξετάστηκαν για καρκίνο του στήθους το 2017

Το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 50-69 ετών που εξετάστηκαν για καρκίνο του μαστού (με μαστογραφία) κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών κυμάνθηκε από 0,2% στη Ρουμανία (δεδομένα 2015) έως 82,1% στη Δανία (2016 δεδομένα), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, για την περίοδο έως το 2017. Στην Κύπρο το ίδιο ποσοστό είναι 34,8%, το 4ο χαμηλότερο στην ΕΕ.                      

Η Eurostat αναφέρει ότι με βάση τα εθνικά προγράμματα πρόληψης, οκτώ κράτη μέλη πραγματοποίησαν προσυμπτωματικό ελέγχο για καρκίνο του μαστού σε ποσοστά κάτω από 50%, με τα χαμηλότερα ποσοστά στη Ρουμανία (0,2% των γυναικών ηλικίας 50-69 το 2015), τη Βουλγαρία (20,6%) και τη Σλοβακία (30,7%).

Η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Αυστρία δεν κοινοποίησαν σχετικά δεδομένα.

Αντίθετα, τέσσερα κράτη μέλη ανέφεραν ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού 75% ή υψηλότερα: η Δανία (82,1% το 2016), η Φινλανδία (81,9%), οι Κάτω Χώρες (78,2% το 2015) και το Ηνωμένο Βασίλειο (75,1%).

Πηγή reporter.com.cy/