Πληθαίνουν οι γεννήσεις παιδιών εκτός γάμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημαντική άνοδο έχουν καταγράψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι γεννήσεις παιδιών εκτός γάμου, με το ποσοστό να έχει αυξηθεί από το 2000 μέχρι το 2018, κατά 17%. 

Το συνολικό ποσοστό των παιδιών που γεννιούνται εκτός γάμου αγγίζει σήμερα το 42%, με την Πορτογαλία και την Ισπανία να έχουν την πρωτιά, αφού είναι οι δύο χώρες με την μεγαλύτερη άνοδο, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat.

Η αύξηση αυτή των γεννήσεων εκτός γάμου, σηματοδοτεί νέα πρότυπα σχηματισμού οικογένειας, παράλληλα με το παραδοσιακό μοντέλο της γέννησης των παιδιών στο πλαίσιο ενός γάμου.

Το 2018, οι εκτός γάμου γεννήσεις ξεπέρασαν τις γεννήσεις εντός γάμου σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ: Γαλλία (60%), Βουλγαρία (59%), Σλοβενία (58%), Πορτογαλία (56%), Σουηδία (55%), Δανία και Εσθονία (από 54%) καθώς και τις Κάτω Χώρες (52%). Μεταξύ των χωρών που παρακολουθεί η Eurostat, τις περισσότερες γεννήσεις εκτός γάμου είχε η Ισλανδία, με 70,5%.

Η Ελλάδα (11,1%) και η Κροατία (20,7%) βρίσκονταν στο άλλο άκρο του φάσματος μαζί με τη Λιθουανία και την Πολωνία (από 26,4%), με τις λιγότερες γεννήσεις εκτός γάμου. Τις λιγότερες εκτός γάμου γεννήσεις μεταξύ των χωρών που παρακολουθεί η Eurostat είχε η Τουρκία με 2,9%.

Οι εκτός γάμου γεννήσεις αυξήθηκαν σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ το 2018 σε σύγκριση με το 2000. Οι εξαιρέσεις είναι η Εσθονία, η Λετονία και η Σουηδία που παρέμειναν σχετικά σταθερές με μείωση μικρότερη από 1 εκατοστιαία μονάδα. Οι ιβηρικές χώρες, η Πορτογαλία και η Ισπανία, ήταν αυτές όπου οι γεννήσεις εκτός γάμου αυξήθηκαν περισσότερο μεταξύ 2000 και 2018 (+33,7 και +29,6 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα).

Πηγή cnn.gr/