Καταναλώνουν πολύ αλκοόλ εβδομαδιαία οι Κύπριοι

Πίνουν οι Κύπριοι και μάλιστα είναι η ψηλή η εβδομαδιαία κατανάλωση αλκοόλ στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), το 2019, το 8,4% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ κατανάλωνε αλκοόλ καθημερινά, 28,8% εβδομαδιαίως, 22,8% μηνιαίως ενώ το 26,2% δεν κατανάλωσαν ποτέ ή καθόλου μέσα στον χρόνο.

Η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με υψηλότερη εβδομαδιαία κατανάλωση αλκοόλ με ποσοστό 30,4%. Προηγούνται η Λιθουανία με 31,3%  και η Λετονία με 31,1%.  Ακόμη, στην Κύπρο το 4%, του πληθυσμού δηλώνει βαριά κατανάλωση αλκοόλ τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.  Όσον αφορά αυτούς που δεν καταναλώνουν ποτέ αλκοόλ η Κύπρος σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό χάσματος μεταξύ αντρών και γυναικών με ποσοστά 12,8% των ανδρών έναντι 44,2% των γυναικών. Η καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Το χαμηλότερο ποσοστό εκείνων που κατανάλωναν αλκοόλ καθημερινά ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες καταγράφηκε μεταξύ εκείνων της ηλικίας 15 έως 24 ετών (1,0%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό σε άτομα άνω των 75 ετών (16,0%). Ωστόσο, η ηλικιακή ομάδα 75+ αντιπροσώπευε επίσης το υψηλότερο ποσοστό (40,3%) που δεν κατανάλωσε ποτέ αλκοόλ ή δεν είχε καταναλώσει καθόλου τους τελευταίους 12 μήνες.

Η ημερήσια πρόσληψη αλκοόλ ήταν η πιο συχνή στην Πορτογαλία το 2019, με το ένα πέμπτο (20,7%) του πληθυσμού να καταναλώνει αλκοόλ καθημερινά. Ακολουθούν οι χώρες: Ισπανία με 13% και η Ιταλία με 12,1%. Το  χαμηλότερο ποσοστό σημείωσαν οι χώρες Λετονία και τη Λιθουανία με ποσοστό περίπου 1%  Στις Κάτω Χώρες, σχεδόν ο μισός πληθυσμός (47,3%) κατανάλωνε αλκοόλ σε εβδομαδιαία βάση. Αμέσως μετά ακολούθησε το Λουξεμβούργο (43,1%) και το Βέλγιο (40,8%). Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Κροατία ανέφερε το υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού (38,3%) που δεν κατανάλωσε ποτέ αλκοόλ ή δεν είχε καταναλώσει καθόλου τους τελευταίους 12 μήνες.

Η εβδομαδιαία κατανάλωση αλκοόλ ήταν αρκετά σταθερή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες μεταξύ 25 και 64 ετών. Το υψηλότερο ποσοστό εβδομαδιαίας κατανάλωσης σημειώθηκε μεταξύ των ατόμων ηλικίας 45 έως 54 ετών (33,5%). Τα άτομα ηλικίας μεταξύ 25 και 34 ετών κατέγραψαν το υψηλότερο μερίδιο κατανάλωσης αλκοόλ μηνιαίως (μία φορά το μήνα κατανάλωση) με ποσοστό 28,5%. Η ημερήσια και εβδομαδιαία κατανάλωση αλκοόλ ήταν συχνότερη για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες (13,0% των ανδρών έναντι 4,1% των γυναικών και 36,4% των ανδρών έναντι 21,7% των γυναικών αντίστοιχα).

Πηγή philenews.com