Καρλ Γιουνγκ: «Ο Θεός είναι η ίδια η πραγματικότητα»

Τι έχει αναφέρει στα βιβλία του ο Καρλ Γιουνγκ για το Χριστό και το Πάσχα;


Αποφθέγματα του Καρλ Γιουνγκ για τον Χριστό και το Πάσχα μέσα από τα βιβλία του.

  • Ο Θεός είναι η ίδια η πραγματικότητα.
  • Αυτό που συμβαίνει στη ζωή του Χριστού συμβαίνει πάντα και παντού. Στο χριστιανικό αρχέτυπο προεικονίζονται όλες οι ζωές αυτού του είδους. ~Carl Jung, Ψυχολογία και Θρησκεία
  • Όλοι πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός. Πρέπει να κάνουμε το πείραμά μας. Πρέπει να κάνουμε λάθη. Πρέπει να ζήσουμε τη δική μας εκδοχή της ζωής. Και θα υπάρξουν λάθη. Αν αποφεύγετε τα λάθη δεν ζείτε. C.G. Jung Speaking
  • Η θεϊκή διαδικασία της αλλαγής εκδηλώνεται στην ανθρώπινη αντίληψή μας … ως τιμωρία, βασανισμός, θάνατος και μεταμόρφωση. Carl Jung,: Αλχημικές μελέτες
  • Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο δεν καταστράφηκε από την Πτώση, αλλά μόνο καταστράφηκε και αλλοιώθηκε (“παραμορφώθηκε”) και μπορεί να αποκατασταθεί μέσω της χάρης του Θεού. Το εύρος της ολοκλήρωσης υποδηλώνεται από την κάθοδο της ψυχής του Χριστού στην κόλαση, το έργο της λύτρωσης που αγκαλιάζει ακόμη και τους νεκρούς. Το ψυχολογικό ισοδύναμο αυτού είναι η ολοκλήρωση του συλλογικού ασυνειδήτου, η οποία αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας εξατομίκευσης. Carl Jung, Αιών

Πηγή carljungdepthpsychologysite.blog/, psychologynow.gr/