Η Nestlé θα μειώσει κατά 33% τα πρωτογενή πλαστικά σε συσκευασίες

Η Nestlé υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Πλαστικών στοχεύοντας σε 100% ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες και μείωση χρήσης πρωτογενούς πλαστικού (πλαστικού που παράγεται από μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα) κατά ένα τρίτο μέχρι το 2025.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Πλαστικών, που ξεκίνησε από την Γαλλία και την Ολλανδία, έχει στόχο να επιταχύνει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία για το πλαστικό ενώ θα θέσει τέρμα στην αποκλειστική εξάρτηση από το πρωτογενές πλαστικό.  

Advertisement: 0:07 Στην παρούσα φάση, η αξιοποίηση πρωτογενούς πλαστικού για την παραγωγή συσκευασιών είναι πιο οικονομική από τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού κατάλληλου για τρόφιμα.  

Το Σύμφωνο φέρνει κοντά εταιρείες, ΜΚΟ και κυβερνητικούς φορείς, οι οποίοι δεσμεύονται για την από κοινού επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μέχρι το 2025, υπερβαίνοντας μάλιστα τα όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτοί οι Ευρωπαϊκοί στόχοι περιλαμβάνουν:

– Μείωση συσκευασιών και προϊόντων από πρωτογενές πλαστικό τουλάχιστον κατά 20%.

– Αύξηση της δυνατότητας συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών στην Ευρώπη τουλάχιστον κατά 25%.

– Ενίσχυση της χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού σε συσκευασίες τουλάχιστον σε 30% κατά μέσο όρο.  

Η Nestlé πρόσφατα ανακοίνωσε επένδυση άνω των 1,5 δισεκ. ελβετικών φράγκων σε ανακυκλωμένα πλαστικά κατάλληλα για τρόφιμα. 

Πηγή lifo.gr/